Viet' Library

Hơn tất cả những gì bạn có!

Đếm số người truy cập website, số người Online,Global.asax

Trước tiên: tạo file Global.asax có nội dung như sau:
<%@ Application Language=”C#” %>

 <script runat="server">
  void Application_Start(object sender, EventArgs e){
    // Code that runs on application startup
    Application["OnlineUsers"] = 0;
  }
  void Application_End(object sender, EventArgs e){
   // Code that runs on application shutdown
  }
  void Application_Error(object sender, EventArgs e){
   // Code that runs when an unhandled error occurs
  }
  void Session_Start(object sender, EventArgs e) {
   // Code that runs when a new session is started
   Application.Lock();
   Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] + 1;
   Application.UnLock();
   int count_visit = 0;


   //Kiểm tra file count_visit.txt nếu không tồn tại thì
   if (System.IO.File.Exists(Server.MapPath("count_visit.txt")) == false) {
     count_visit = 1;
   }
   // Ngược lại thì
   else {
     // Đọc dử liều từ file count_visit.txt
     System.IO.StreamReader read = new System.IO.StreamReader(Server.MapPath("count_visit.txt"));
     count_visit = int.Parse(read.ReadLine());
     read.Close();
    // Tăng biến count_visit thêm 1
    count_visit++;
   }

   // khóa website
   Application.Lock();

   // gán biến Application count_visit
   Application["count_visit"] = count_visit;

   // Mở khóa website
   Application.UnLock();

   // Lưu dử liệu vào file count_visit.txt
   System.IO.StreamWriter writer = new System.IO.StreamWriter(Server.MapPath("count_visit.txt"));
   writer.WriteLine(count_visit);
   writer.Close();
  }
  void Session_End(object sender, EventArgs e){
   Application.Lock();
   Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] - 1;
   Application.UnLock();
 }
</script>

Trong file Webconfig chúng ta thêm:

<system.web>
 <!--Đếm số người online -->
   <sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="20"/>
 <!-- hết --> 	</system.web>

Để hiển thị trên site chúng ta làm như sau, tôi sẽ cho hiển thị ra bảng:

<table width="100%">
  <tr bgcolor="#3399ff">
   <td style="width: 174px">
    <%= Application["OnlineUsers"].ToString() %> Users Online
   </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#ff66ff">
    <td>
    Has :<%=Application["count_visit"].ToString()%> Visitors
    </td>
  </tr>
</table>

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: internet

Advertisements

Thứ Ba, 30,Tháng Mười Một, 2010 - Posted by | Source VB & C# for Web, Vb & C# for Asp.net

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: