Viet' Library

Hơn tất cả những gì bạn có!

[Lập Trình PHP] Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP

Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường.
A- Toán tử trong PHP:
1- Toán tử gán:
Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến. Nó gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
Ví dụ:
$name = “Johny Nguyen”;
2- Toán tử số học:
Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.

Ví dụ số 1

3- Toán tử so sánh:
Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng. Chi tiết, xem bảng bên dưới.

PHP Example

4- Toán tử logic:

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.

Ví dụ: toán tử or trở về true nếu toán tử trái hoặc toán tử phải là true.

True || false à true.

Ta có bảng các toán tử như sau:

PHP Example

5- Toán tử kết hợp:
Khi tạo mã PHP, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.

PHP Example

B- Các biểu thức cơ bản trong PHP:
1- Biểu thức điều kiện:

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác.

Cú pháp:

If(Điều kiện)

{

hành động

}

Ví dụ:

PHP Example

2- Vòng lặp trong PHP:
a- While()….

Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

Cú pháp:

While(điều kiện)

{

Hành động – thực thi

}

Ví dụ:

PHP Example

b-Do….while():
Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện.
Cú pháp:

Do

{

Hành động thực thi

}while(điều kiện)

Ví dụ:

PHP Example

c- For():

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu.

Cú pháp:

For( giá trị ; điều kiện ; biến tăng hoặc giảm)

{ Hành động }

Ví dụ:

PHP Example

3- Biểu thức switch case:

Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.

Cú pháp:

Switch(biến)

{

Case giá trị 1: Hành động; Break;

…………

Case giá trị N: Hành động; Break;

Default: Hành động; Break;

}

Ví dụ:

PHP Example

C- Tổng kết:
Kết thúc bài học này, các bạn ít nhiều đã nắm được những thuộc tính cơ bản của các phép toán học trong PHP, ngoài ra chúng ta cũng từng bước hiểu được cú pháp của từng biểu thức.

Đối với các vòng lặp, chúng ta cần hiểu và vận chúng một cách linh hoạt và mềm dẻo, phân biệt được while và do…while. Sử dụng hàm switch trong trường hợp có quá nhiều giá trị if…else trả về.

D- Bài tập áp dụng:
Bài tập 1:

Viết 1 trang web có giá trị từ 1->20. Hãy xuất ra trình duyệt những số chẵn nằm trong khoảng 1->20 đó.

Bài tập 2:

Xây dựng 1 website thỏa yêu cầu xuất ra bảng cửu chương từ 2 ->10.
(Bùi Quốc Huy)
35411

Ghi rõ nguồn từ website QHOnline.Info – Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Phản hồi của bạn

Tiếng Anh Telex VNI VIQR
trần minh hạnh (15:32 06/04/2010)

good

nguyen thanh luan (22:42 03/05/2010)

<?php
for($i=1;i<=20;i )
{
if($i%2==0)
echo “$i.””.la so chan”;
}
?>

conan_destr (15:15 07/05/2010)

<?php

$giatri = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
for ($i = 0; $i < 10 ; $i )
if ($giatri[$i]%2==0)
{
echo $giatri[$i].”<br>”;
}

?>

begin (21:30 07/05/2010)

<?php
for($a=2;$a<=9;$a )
{
for($b=1;$b<=10;$b )
{
$c=$a*$b;
echo”$c”;
}
?>

mong các bác chỉ giáo

Siêu Micro (02:33 10/05/2010)

<?php
$i=0;
while ($i<20)
{
$i = $i 2;
echo $i.'<br />’;
}
?>

Mình thấy chỉ thế này, là hiện ra từ 2 – 20 mà??

võ thị ngọc hà (21:58 13/05/2010)

bài 1
<? PHP
for ($i=1;$i<=20;$i )
{if($i % 2==0){echo $i.” “}
}
?>
bài 2
<? PHP
for ($i=2;$i<=10;$i )
{for ($j=1;$j<=10;$j )
echo $i.” * “.$j.” = “.$i*$j}
}
?>
Nhờ thầy cô kiểm tra giùm bài làm của em.

Huỳnh Huy (15:01 14/05/2010)

các số chẵn trong 1–>20 là:
for($i=1;$i<=20;$i )
if($i%2==0) echo $i;

hao1088 (19:04 18/05/2010)

bài 2:
<?
for($i=2;$i<=10;$i )
{
for ($j=1;$j<=10;$j )
{
echo “<p> $i * $j = “.$i*$j.”</p>”;
}
}
?>
Nhờ Thầy Cô và các bạn góp ý!Thank!

Hoàng Văn Nam (11:00 30/05/2010)

Bai 1 : xuat ra cac so chan trong khoang 1->20
<?
$a=2;
for($b=1; $b<=10; $b )
{
echo ” so chan trong khoang 1->20 la “. $a*$b.”<br>”;
}
?>
Bai 2 : xuất ra bảng cửu chương từ 2 ->10
<?
$a=2;
for($b=2; $b<=20; $b )
{
echo ” so trong khoang 2->20 la “. $a .”<br>”;
}
?>
Bai lam thi xuat ra duoc roi . nhung khong hieu nhu vay co dung voi bai tap ko ? Cac thay kiem tra ho em voi

Dương văn Thành (15:57 31/05/2010)

Bài 1
<?php
$a=0;
for($a=0; $a<=20; $a )
{
if($a%2==0) { echo $a.”<br>”;}
}
?>

Dương văn Thành (15:58 31/05/2010)

Bài 1
<?php
$a=0;
for($a=0; $a<=20; $a )
{
if($a%2==0) { echo $a.”<br>”;}
}
?>

Newvie (09:10 11/06/2010)

<?
$n=2;
while($n<=10)
{
for ($i=1;$i<11;$i )
{
echo $n.” x “.$i.” = “.$n*$i.” “.”<br>”;
}
$n ;
}
?>

Bảng nhân !
Nhưng mà nó ra 1 hàng dọc từ trên xuống dưới mong các bác chỉ giáo cho làm sao cho nó thành hàng ngang…

Phạm Duy (23:35 19/06/2010)

bài 1:
<?php
for($a=1; $a<=20; $a )
{
if ($a%2==0)
{
echo $a.”<br>”;
}
}
?>

bài 2:
<?php

for($a=1; $a<=10; $a )
{
for ($i=1; $i<=10; $i )
{
echo”$a x $i =”.$a*$i.”<br>”;
}
}

?>

Nguyen Phuong Hoa (11:52 25/06/2010)

Oke rùi!
<?php
for($i=1;$i<=20;$i )
{
if($i%2==0)
echo (“<br> $i la so chan “);
}
?>

nts200480 (15:58 10/07/2010)

Bai 2:
<?php
for ($i=2;$i<=10;$i )
{
for ($j=1; $j<=10;$j )
{
$s=$i*$j;
echo $i ;//”*”$j”=”$s.”<br>”;
echo “*”.$j;
echo”=”.$s.”<br>”;
}

}
?>
chay dc do, nhung ma ko dep

Doan Manh Hieu (13:14 13/07/2010)

<?php
$a=1;
echo “Cac so tu 1 den 20 la: “;
while($a<=20)
{
echo “<font color=red>”.$a.” “.”</font>”;
$a ;
}

$a=1;
echo “<br>”.”Cac so chan tu 1 den 20 la: “;
while($a<=20)
{
if($a%2==0)
{
echo “<font color=blue>”.$a.” “.”</font>”;
}
$a ;
}
?>

<?php
//$a=3;
$b=1;

for($a=2;$a<=9;$a )

{
echo “<br>”.”BANG CUU CHUONG “.$a;
while($b<=10)
{
echo “<br>”.$a.” x “.$b.” = “.$a*$b;
$b ;
}
$b=1;
}

?>

Hồng Thúy (10:55 24/07/2010)

Thưa Thầy và mọi ng có thể xem giúp em bài này với ạ.
Khi em làm như sau thì được ạ.Nhưng mà nếu e thay bàng thẻ <?php ?> Thì ko đc nó lại báo lỗi về lệnh for.

Bai 1:<?

for ($i = 1 ; $i<= 10 ; $i )
{ if ($i % 2 == 0 )
{ echo “so chan la: “.$i.”<br>”;
}

}
?>

Đinh Hoàng Kha (12:10 31/07/2010)

Em thì giải hơi khác tí ^^:
<?
echo “Các số chẵn trong khoảng 1->20 là: “;
for ($a=1; $a<=20; $a )
{
if ($a%2 !=1)
{
echo $a .” “;
}
}
?>
Xin được học hỏi thêm ạ !

Đinh Hoàng Kha (12:27 31/07/2010)

Đây là Bài 2 của em:
<?
for ($a=2; $a<=10; $a )
{
echo “Cửu chương $a: “;
for ($i=1; $i<=10; $i )
{
echo $a*$i.” “;
}
echo “<br>”;
}
?>

Em xin được học hỏi thêm ạ !

do thanh binh (09:19 18/08/2010)
<?php
$a=2;
for($i=1;$i<=10;$i )
{
echo “$a*$i=”.$a*$i.”<br>”;
}

bảng cửu chương 2 đúng 100%

nguyen tan trung (08:28 20/08/2010)

<?php
for($i=1;$i<=20;$i )
{
if($i%2==0);
echo “$i”. “la so chan”;
}
?>
co sai j nho chi giup nha.thank!

nguyen tan trung (08:28 20/08/2010)

<?php
for($i=1;$i<=20;$i )
{
if($i%2==0);
echo “$i”. “la so chan”;
}
?>
co sai j nho chi giup nha.thank!

nguyen tan trung (08:28 20/08/2010)

<?php
for($i=1;$i<=20;$i )
{
if($i%2==0);
echo “$i”. “la so chan”;
}
?>
co sai j nho chi giup nha.thank!

nguyen quoc dung (14:31 02/09/2010)

<?php
for($i=1;$i<=20;$i )
{

if ($i%20==0)
{
echo “$i la so chan <br>”;
}
else
{
echo “$i khong phai la so chan <br>”;

}
}
?>

Nguyễn Thành Đăng (15:31 06/09/2010)

viết bằng while
<?php
$a=2;
while($a<=10)
{
echo “Bang cuu chuong $a <br>”;
// $a;
$b=1;
while($b<=10)
{
echo “$a x $b =”.$a*$b.”<br>”;
$b ;
}
echo “<p>”;
$a ;
}

?>

Viết bằng For
<?php
for ($i=2;$i<=10;$i )
{
echo”Bang cuu chuong cua $i<br>”;
for($j=1;$j<=10;$j )
{
echo”$i x $j=”.$i*$j.”<br>”;
}
echo “<p>”;
}
?>

Ngô Văn Hưng (22:10 06/09/2010)

Bài tập 2: Bảng cửu chương xuất trong table
<?php
echo “<table border=’1′ bordercolor=’#CC0000′ align=’center’>”;
echo “<tr>”;
echo “<th colspan=’10’ align=’center’>”;
echo “<font color=’blue’ size=’5′>”.”BẢNG CỬU CHƯƠNG”.”</font>”;
echo “</th>”;
echo “</tr>”;
echo “<tr>”;
for($i = 1; $i<=10; $i )
{
echo “<th width=’80’ align=’center’>”;
echo $i;
echo “</th>”;
}
echo “</tr>”;

for($i=1; $i<=10; $i )
{
echo “<tr>”;
for($j=1; $j<=10; $j )
{
echo “<td align=’center’>”;
echo $i.”x”.$j.”=”.$i*$j.” “;
echo “</td>”;
}
echo “</tr>”;
}
echo “</table>”;
?>

Chu văn Hưng (14:26 09/09/2010)

<?php

for($i=1.$i<=20.$i )
{
if($i/2==0 and $i!=1)
{
echo $i. “la số chẵn”;
}
}
break;

//*không biết có đúng không;
?>

Chu văn Hưng (14:49 09/09/2010)

bài 2:
<?php
$a=1;
$b=2;
for($b;$b<=10;$b )
{ echo “bảng cửu chương $b”.$b;
for($a;$a<=10;$a )
echo “$b*$a=”.$b*$a.<br>;
}
break;
?>

pham van nha (16:54 19/09/2010)

<?php
$i=1;
if $i <= 20
{
echo $i;
$i ;
}
?>

Trương Thành Lâm (13:40 28/09/2010)

bài tập 1:
<?php
for($i=1;$i<=20;$i)
{
if($i%2==0)
{
echo “cac so chan la : “.$i;
}
}
?>
bai tap 2:
<?php
for($a=2;$a<=10;$a )
{
for($b=1;$b<=10;$b )
{
echo “bang cuu chuong la: “.$a*$b.”<br>
}
}
?>
bai 2 hong bjt dung hong nua.co ban nao chj mjh voi!

nguyen manhduc (00:27 03/10/2010)

<?php
$a=20;
for($i=1;$<=$a;$ )
{
if(($i%2)==0)
{
echo”$i”.”lachan”
break;
}
}
?>

Phạm Huế (14:20 11/10/2010)

<?php
echo “viet ra so chan tu 1 den 20 la:”.”<br>”;
for ($i=1;$i<=20; $i )
{
if ($i %2==0)
{
echo “$i”.” “;
}
}
echo “<hr>”;
echo “bang cuu chuong tu 2 den 10 <br>”;
for ($j=2;$j<=10;$j )
{
for($i=1; $i<=10;$i )
{

echo “$j x $i=”.$j*$i.”<br>”;
}
echo “<br>”;
}

?>

Phạm Huế (16:32 11/10/2010)

bài này khá hoàn chỉnh các bạn tham khảo nhé!
<?php
echo “so chan tu 1 den 20 la:”.”<br>”;
for ($i=1;$i<=20; $i )
{
if ($i %2==0)
{
echo “$i”.” “;
}
}
echo “<hr>”;
echo “bang cuu chuong tu 2 den 10 <br>”;
echo “<table border=’0′>”;
echo “<tr>”;
for ($j=2;$j<=10;$j )
{

echo “<td>”;

for($i=1; $i<=10;$i )
{

echo “$j x $i=”.$j*$i.”<br>”;
}
echo “</td>”;

}
echo “</tr>”;
echo “</table>”

?>

phi (00:44 17/10/2010)

<?php
$a=20;
for($i=0;$i<20;$i )
$i ;

?>

lê văn quốc (01:12 17/10/2010)

<?php
echo ‘<h3>bang cuu chuong la</h3>’;
for($i=2;$i<=10;$i )
for($j=1;$j<=10;$j )
{
$c = $i * $j;
echo $i .’ * ‘. $j.’ = ‘.$c;
echo ‘<br/>’;

}
?>

kienhut (01:03 28/10/2010)

BCC
<?
for($i=2;$i<10;$i )
{
echo”bang cuu chuong $i”.”<br>”;
for($j=1;$j<=10;$j )
{
echo”$i”.”*”.”$j”.”=”.$i*$j;
echo”<br>”;
}

}
?>

0907.516.883 (15:33 28/10/2010)

<?php
// Xuat cac so chan
//C1
$a=2;
for($b = 1; $b <= 10; $b )
{
echo ” so chan trong khoang 1->20 la “. $a * $b.”<br>”;
}
//C2
$a = 2;
for($i ==0;$i<=20; $i )
{
if($i % $a ==0 )
{
echo ‘day so chan tu 0 -> 20 la :’ . $i ;
echo ‘<br>’;
}
}

/* Bai 2 : xuat ra ban cuu chuong tu 2 ->10

$a=2;
for($b=1; $b<=20; $b )
{
echo ‘ban cuu chuong 2 ‘ . $a . ‘x’ . $b . ‘=’ . $a * $b . ‘</br>’;
}
*/
?>

Trần Văn Quý (22:23 28/10/2010)

Ta có thể ứng dụng table cho mổi cửu chương trong bảng cửu chương sẽ nằm một cột
————————————————–
<table border=”2″ bordercolor=”#006666″>
<tr>

<?

for($i=2;$i<=10;$i )
{
?>
<td bgcolor=”#0099CC”>
<?
for($j=1;$j<=10;$j )
{
echo ” $i * $j = “.”$i”*”$j”;
echo “<br>”;
}
?>
</td>

<?
}
?>

</tr>
</table>

dominojps (16:12 07/11/2010)

<?php
$i=0;
while($i<=50)

{if($i%2==0)
echo $i,”<br>”;
$i ;
}

?>

dominojps (16:15 07/11/2010)

<?php
for($i=0; $i<=20; $i )
{if($i%2==0)
echo $i,”<br>”;

}

?>

Nguyễn thị Thanh (06:58 06/12/2010)

Bài này rất hay.Em mới tìm hiểu nên thấy rất hữu ích. Em đọc bài của các bác nhưng thấy vòng lặp mà các bác chẳng tăng biến đếm lên gì cả. Có gì các bác cứ ý kiến nghen

Hà Phú Thịnh (19:06 12/12/2010)

<?php
echo”<table>”;
for($i=1; $i<=10;$i ){
echo”<tr>”;
for($y=2;$y<=10;$y ){
if($y!=10){
echo “<td>”.$y.”*”.$i.”=”.$y*$i.”</td>”;
}else{
echo “<td>”.$y.”*”.$i.”=”.$y*$i.”</td></tr>”;
}
}
}
echo”</table>”;
?>

Advertisements

Thứ Bảy, 25,Tháng Mười Hai, 2010 - Posted by | MySQL & PHP

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: